Tiktab


 

دانلود و تماشای آنلاین تریلری جدید از بازی Far Cry 4

 

دانلود تریلر جدیدی از بازی Far Cry 4 تحت عنوان The teaser trailer for the DLC Yeti:
تریلر: یک تیزر تریلر از DLC جدید بازی Far Cry 4 با نام “Yeti” منتشر شده است.
ژانر: تیرانداز
ناشر بازی: Ubisoft
سازنده بازی: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 18, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

 

دانلود و تماشای آنلاین دو تریلر دیگر از بازی

 

دانلود دو تریلر جدید از بازی Far Cry 4 به ترتیب تحت عنوان trailer kinematic و The trailer of the story:
تریلر: یه ترتیب یک تریلر سینماتیک و یک تریلر از داستان بازی Far Cry 4 ببینید.
ژانر: تیرانداز
ناشر: Ubisoft
سازنده بازی: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار بازی: November 18, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

 

دانلود و تماشای آنلاین چهار تریلر جدید از بازی Far Cry 4

 

دانلود چهار تریلر جدید از بازی Far Cry 4 به ترتیب تحت عنوان Trailer Who you really are و Rabbit Hole Trailer و Mind Trailer blossom و Trailer An eye for an eye:
تریلر: شاهد چهار تریلر جدید با عناوین مختلف از بازی Far Cry 4 باشید.
ژانر: تیرانداز
ناشر بازی: Ubisoft
سازنده بازی: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 18, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

 

دانلود و تماشای آنلاین یک تریلر و یک گیم پلی از بازی Far Cry 4

 

دانلود یک تریلر و یک گیم پلی از بازی Far Cry 4 به ترتیب تحت عنوان Trailer of kyrat Edition و Gameplay of the co-op:
تریلر: شاهد یک تریلر و یک گیم پلی جدید از بازی Far Cry 4 باشید.
ژانر: تیرانداز
ناشر: Ubisoft
سازنده: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 18, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

 

دانلود و تماشای آنلاین تریلر جدید بازی Far Cry 4

 

دانلود تریلر جدید بازی Far Cry 4 تحت عنوان Trailer Survive the kyrat:
تریلر: شاهد تریلر جدیدی با عنوان “زنده ماندن در kyrat” از بازی Far Cry 4 باشید.
ژانر: تیرانداز
ناشر: Ubisoft
سازنده: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 20, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

دانلود دو تریلر جدید از بازی Far Cry 4

 

دانلود دو تریلر جدید از بازی Far Cry 4 به ترتیب تحت عنوان Trailer “A Glimpse Into kyrat” GamesCom 2014 و Trailer “All you need to know” GamesCom 2014:
تریلر: دو تریلر جدید از بازی Far Cry 4 در نمایشگاه Gamescom 2014 به نمایش در آمد.
ژانر: تیرانداز
ناشر: Ubisoft
سازنده: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 20, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر

دانلود تریلر جدید بازی Far Cry 4

 

دانلود تریلر جدید بازی Far Cry 4 تحت عنوان Trailer with the opinions of the press:
تریلر: یک تریلر جدید از بازی Far Cry 4 همراه با اظهارنظرات راجع به این بازی منتشر شده است.
ژانر: تیرانداز
ناشر: Ubisoft
سازنده: Ubisoft Montreal
پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360
تاریخ انتشار: November 20, 2014

 

دانلود / توضیحات بیشتر