Tiktab


 

ویژگی های جدید خودروی هوشمند گوگل

google

خودروی هوشمند گوگل که مدت هاست خبرهایی در مورد ساخت و تکمیل آن می شنویم با هدف رانندگی اصولی و درست و کاهش آمار تلفات ساخته شده است اما تا روزهای اخیر این خودرو از ویژگی بوق برخوردار نبود! اما در خبرهای اخیری که شنیده شد بوق نیز به آن اضافه شده است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر

 

خودروی گوگل یا خود ران گوگل

خودروی گوگل

گوگل وارد صنعت ساخت اتومبیل می شود.

به نظر می رسد ابر کمپانی گوگل قصد دارد دامنه فعالیت خود را به هر صنعت و فناوری بکشاند و با ورود به هر کدام انقلابی از دستاوردهای جدید ایجاد کند. به تازگی گوگل برای ورود به صنعت اتومبیل به دنبال مذاکره با برخی از تولیدکنندگان این عرصه می باشد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر